En aquesta pàgina trobareu els convenis de col·laboració subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant l'exercici pressupostari vigent i l'immediatament anterior, d'acord amb el que estableix l'article 21.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

Clicau en els enllaços següents per visualitzar els documents corresponents.

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
An Adobe Acrobat file 2018_3_quadrimestreDownload Preceding File 163.46 KB 22-01-2019
An Adobe Acrobat file 2018_2_quadrimestreDownload Preceding File 125.01 KB 12-09-2018
An Adobe Acrobat file 2018_1_quadrimestreDownload Preceding File 150.81 KB 07-05-2018
An Adobe Acrobat file 2017_3_quadrimestreDownload Preceding File 179.46 KB 09-02-2018
An Adobe Acrobat file 2017_1_i_2_quadrimestreDownload Preceding File 186.67 KB 23-10-2017
An Adobe Acrobat file 2016_3 quadrimestreDownload Preceding File 240.74 KB 23-01-2017
An Adobe Acrobat file 2016_2_quadrimestreDownload Preceding File 159.76 KB 27-09-2016
An Adobe Acrobat file 2016_1_quadrimestreDownload Preceding File 68.63 KB 19-05-2016
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 56.23 KB 19-05-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 65.68 KB 15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_3_quadrimestre Download Preceding File 151.74 KB 15-01-2016
An Adobe Acrobat file 2015_2_quadrimestreDownload Preceding File 63.32 KB 02-09-2015
An Adobe Acrobat file 2015_1_quadrimestreDownload Preceding File 150.38 KB 11-05-2015
An Adobe Acrobat file 2014_3_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 86.23 KB 11-05-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 334.61 KB 21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_3_ quadrimestreDownload Preceding File 586.75 KB 21-01-2015
An Adobe Acrobat file 2014_2_quadrimestreDownload Preceding File 400.76 KB 23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 361.84 KB 23-10-2014
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestreDownload Preceding File 363.32 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_1_quatrimestre_complementariaDownload Preceding File 350.75 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_2_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 375.02 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestreDownload Preceding File 388.01 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2014_1_quadrimestreDownload Preceding File 424.64 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_3_quadrimestre_complementariaDownload Preceding File 381.71 KB 19-09-2014
An Adobe Acrobat file 2013_1_quadrimestreDownload Preceding File 355.85 KB 19-09-2014