Dades Generals

Categoría: FEA Radiodiagnòstic (HSLL-23/14)

BOIB: núm. 29, de 26 de febrer de 2015

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos: 27/04/2015

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos: 20/05/2015

Publicat llistat provisional de mérits: 21/09/2015

Publicat llistat definitiu de mèrits: 04/11/2015

Publicat llistat provisional de mérits: 17/02/2016

Publivat llistat definitiu de puntuacions totals: 29/03/2016

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All