Guia d'implementació HL7 IB-Salut Des del Centre de Competències d'Integració i Desenvolupament (CCID) de la OTIC es presenta la creació, per part del Centre de Competències d'Integració (CCI), d'una guia d'implementació de l'estàndard internacional HL7, estàndard per a l'intercanvi electrònic d'informació mèdica, per a la seva aplicació a l'entorn del Servei de Salut.

El CCI es descriu com una estructura humana, de naturalesa mixta (Servei de Salut, Fundació Bit), que aporta valor a través de la gestió eficaç dels diferents aspectes que intervenen en els processos d'interoperabilitat de sistemes d'informació sanitaris portats a terme en el sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Actualment en l'entorn sanitari existeixen múltiples solucionis TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) basades en diferents tecnologies. A més, les necessitats d'avui dia comporten que múltiples sistemes sanitaris s'hagin d'intercomunicar per poder operar de forma eficient.

Per facilitar aquesta comunicació van sorgir els estàndards HL7 de la mà de l'organització ANSI (American National Standards Institute). Aquests estàndards són especificacions per a la interoperabilitat entre sistemes d'informació sanitaris per facilitar l'intercanvi d'informació mèdica.

Analitzant i aplicant aquest estàndard internacional HL7 en diferents projectes, han sorgit diferents escenaris on ha quedat demostrada l'excessiva flexibilitat que ofereixen les especificacions HL7. A causa d'aquesta flexibilitat, s'ha optat per una adaptació d'aquestes especificacions que, àdhuc sent compatible amb l'estàndard internacional HL7, cobreix les necessitats pròpies del Servei de Salut.

El principal motiu de la creació d'aquesta guia d'implementació en HL7 és disposar d'una eina pública per a la seva utilització per part d'aquells proveïdors o entitats que volguessin intercomunicar els seus sistemes amb els propis de l'entorn del Servei de Salut.

Un altre objectiu d'aquesta guia és posar en comú l'experiència adquirida a través dels diferents projectes d'interoperabilitat realitzats a l'entorn del Servei de Salut i, d'aquesta manera, crear una base sòlida per a futurs projectes d'intercomunicació de sistemes sanitaris.

Aquesta guia d'implementació HL7 ha sorgit gràcies a la posada en comú de l'experiència adquirida pels membres de la Fundació Bit i de l'Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicació del Servei de Salut en projectes d'interoperabilitat de sistemes d'informació sanitaris.

S'ha partit de la base d'aquells projectes d'interoperabilitat ja operatius a l'entorn del Servei de Salut, oferint un marc de referència i unes pautes d'estudi que han facilitat el desenvolupament dels diferents àmbits inclosos en la present guia.

Actualment s'estan desenvolupant nous àmbits que s'afegiran a la guia i la faran més completa.

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
An Adobe Acrobat file Guía de Implementación - HL7 BDAC v0.1Download Preceding File 2.68 MB 28-11-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.0.0 - NEFRORED - v0.7.0Download Preceding File 2.63 MB 22-08-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - Consultas de PacientesDownload Preceding File 483.21 KB 15-06-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - Elementos ComunesDownload Preceding File 1.67 MB 15-06-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - Gestion AcuseDownload Preceding File 714.03 KB 15-06-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - Gestion de PacientesDownload Preceding File 757.76 KB 15-06-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - LaboratorioDownload Preceding File 1.14 MB 15-06-2018
An Adobe Acrobat file HL7_v3.2.0 - RadiologíaDownload Preceding File 1.54 MB 15-06-2018
A Text file Release NotesDownload Preceding File 1.66 KB 15-06-2018