Avui s’activa la interoperabilitat del sistema de recepta electrònica amb la resta de l’estat, llevat d’Andalusia, Madrid, Ceuta i Melilla

Els pacients s’estalviaran haver d’anar a cercar-la abans de viatjar-hi

 

Els residents de les Illes Balears ja poden recollir la medicació a qualsevol farmàcia de la comunitat autònoma a on es desplacin, sempre que hi duguin la targeta sanitària, excepte a Andalusia, la Comunitat de Madrid i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Això és possible gràcies a l’activació, avui, de la interoperabilitat del sistema de recepta electrònica de les Illes Balears amb els de la resta de l’estat, amb les excepcions esmentades. Aquest sistema, que es basa en l’intercanvi d’informació entre les comunitats autònomes, també permet que els residents d’altres comunitats recullin medicaments a les farmàcies de les Illes Balears.

 

 

 

Aquesta novetat suposarà uns avantatges molt importants per als pacients de les Illes Balears, sobretot en qüestió de comoditat i seguretat: no hauran de recollir la medicació abans de viatjar a una altra comunitat on hi hagi interoperabilitat i evitaran acumular medicaments i així n’asseguraran una conservació correcta. A més, amb la interoperabilitat els professionals sanitaris disposaran d’informació sobre la dispensació efectuada als seus pacients a qualsevol comunitat autònoma.

 

És importar recordar als pensionistes que s’hagin de desplaçar a altres comunitats i recollir-hi medicació que han de demanar a la farmàcia el comprovant de la dispensació; així podran sol·licitar posteriorment el reemborsament del cost dels medicaments si han superat el límit mensual, ja que a la resta de l’estat no se’ls aplicarà el límit.

 

El sistema de recepta electrònica és un dels millors sistemes arreu de l’estat, que genera un alt grau de satisfacció entre els usuaris, tant els pacients com els professionals.

 

Es preveu l’inici de les obres el primer trimestre de 2019 amb una durada aproximada d'un any

El pla d’usos, presentat ahir, preveu una superfície útil de 5.101 m2, 60 habitacions i entre 60 i 90 llits

 

El Govern dóna una passa més en la recuperació de l’Hospital Verge del Toro per a la població amb la licitació de les obres de consolidació i manteniment de l’antic hospital, per valor de 2,7 M€. Les obres, que formen part de la primera fase de recuperació del centre, consistiran en la rehabilitació de la façana, la coberta i l’estructura, i s’iniciaran previsiblement en el primer trimestre de 2019, amb una durada aproximada d'un any.

 

Amb les obres de consolidació i manteniment, des de la Conselleria de Salut es fan les passes necessàries per complir amb el compromís del Govern de les Illes Balears de recuperar per a la població aquest antic edifici sanitari. Segons el pla del Servei de Salut, un cop finalitzada la rehabilitació del Verge del Toro (primera fase) es faran les reformes interiors que determini el pla funcional d’usos presentat ahir (segona fase). L’objectiu d’aquest pla és la creació de nous recursos hospitalaris i ambulatoris a l’espai de l’Hospital, orientats a proporcionar una atenció integral i de qualitat als pacients amb malalties cròniques i a les persones que els cuiden.

 

Ubicat al nucli urbà de Maó, l’Hospital Verge del Toro es va construir l’any 1951 i es va tancar el 2007, quan el centre hospitalari de referència es va traslladar a l’Hospital General Mateu Orfila, aleshores acabat de construir.

 

L’Hospital Verge del Toro té una superfície de 9.325 m2 i està format per dues grans construccions: l’edifici principal —amb una superfície de 6.714 m2, que consta d’una planta soterrani, una planta baixa i sis pisos d’alçada— i el centre de salut, actualment en funcionament. El Servei de Salut ha detallat en els informes tècnics les reformes que s’hi han de fer per corregir les deficiències actuals. Es poden estructurar així:

 

 1. Façana i cobertes: demolició i reconstrucció de les façanes (4.807,50 m2), ja que s’hi ha detectat risc de despreniment i de trencaments puntuals en alguns revestiments. A més, s’han de netejar i reposar les teules rompudes o desplaçades de les cobertes inclinades i s’ha de fer una reconstrucció completa de les cobertes planes.

 

 1. Estructura de l’edifici principal: l’estat de conservació de l’estructura és bo, en termes generals. No obstant això, alguns elements estructurals necessiten millores: a la planta soterrani s’han detectat pilars amb corrosió, conseqüència de la humitat provocada per filtracions internes; també hi ha elements estructurals defectuosos (pilars, bigues mestres) a vàries parts de l’estructura (façana, sala de màquines), que estan afectades per filtracions d’aigua externes; i, en darrer terme, cal reparar la corrosió en els forjats de determinades zones, com ara la bugaderia del soterrani, on la humitat ambiental ha estat més alta per culpa del vapor generat per la maquinària.

 

Segona fase: Pla funcional d’usos

 

Aquest Pla, integrat dins el Pla d’atenció a les persones amb malalties cròniques de la Conselleria de Salut, pretén, d’una banda, recuperar un espai emblemàtic i, d’una altra, integrar un conjunt de dispositius per donar resposta a les necessitats assistencials de pacients amb malalties cròniques amb complexitat clínica i als seus familiars. I és que es preveu que entre els anys 2016 i 2029, a l’illa de Menorca, la població de persones majors de 65 anys passi d’un 16% a un 23% del total de població.

 

Preveu una superfície útil de 5.101 m2, 60 habitacions i entre 60 i 90 llits. Hi haurà una àrea d’hospitalització amb quatre unitats (una per planta), una àrea ambulatòria —amb un hospital de dia, consultes externes, i una unitat d’estimulació cognitiva—, i una àrea de suport clínic. Aquesta és la cartera de serveis prevista pel Pla funcional d’usos:

 

 • Hospitalització cronicitat (2.348 m2)
 • Convalescència: pacients, generalment amb malalties cròniques, ingressats en hospitals d'aguts per descompensació mèdica o quirúrgica que necessiten tractament, cures i/o rehabilitació en un centre de mitjana estada.
 • PCA: pacients amb malaltia crònica avançada —diagnosticats i avaluats no tributaris d'exploracions ni tractaments agressius o invasius—, que precisen ingrés directe des del seu domicili en un centre de mitjana estada per descompensació d'alguna de les seves malalties cròniques.
 • Cures pal·liatives: pacients amb malaltia crònica i/o oncològica que donada l’alta complexitat pal·liativa requereix ingrés per a control de símptomes en unitat específica de cures pal·liatives.
 • Cures especials (llarga estada): pacients generalment amb malalties cròniques i alta dependència que precisen ingrés per a cures complexes continuades que no poden ser proporcionades en el domicili.

 

 • Àrea ambulatòria cronicitat (611 m2)
 • Consultes Externes: espai per a valoració integral, tractament i cures
 • Unitat d’Estimulació Cognitiva: pacients amb problemes cognitius amb potencial de millora, que es puguin beneficiar de l'atenció ambulatòria que prioritza la recuperació cognitiva i funcional amb l'objectiu d'aconseguir el major grau d'autonomia en totes les dimensions.
 • Hospital de Dia: pacients amb problemes de mobilitat i/o autonomia amb potencial de millora que es puguin beneficiar d’una atenció ambulatòria que prioritza la recuperació funcional.

 

 • Àrea de suport clínic (212 m2)

Hi haurà un espai de radiologia (convencional i ecografia clínica), farmàcia (dispensació i suport a la prescripció) i laboratori (extracció).

 

També hi haurà altres àrees destinades a la gestió de pacients (vestíbul, admissions, arxiu, tanatori), una àrea social (menjadors, vestuaris, sala multiconfessional), una àrea logística i serveis generals (administració, subministrament i magatzem, cuina, llenceria i bugaderia, residus, manteniment, etc.)

Per a 3.854 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre

Aquesta iniciativa respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut a fi de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables

 

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4.658 places, per a 3.854 de les quals ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre. Aquesta iniciativa respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut a fi de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables. Així doncs, per al mes de setembre està previst fer els exàmens per a les categories d’auxiliar d’infermeria o del grup administratiu de la funció administrativa, i l’octubre es faran els de tècnic/tècnica especialista en laboratori, en radioteràpia i en radiodiagnòstic, entre d’altres.

La majoria d’aquestes places formen part de l’oferta pública de personal estatutari del Servei de Salut aprovada per la Mesa Sectorial de Sanitat el passat mes de desembre, que preveu la incorporació de 3.876 places, 3.456 de les quals corresponen al torn lliure i 420, al de promoció interna. Les dates concretes per a les proves selectives són les següents:

 

Categoria

Places

Data prevista

Auxiliar d’infermeria

559

Abril de 2019

Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques

12

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica

14

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’anestèsia i reanimació

77

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu

16

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia

29

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’oftalmologia

25

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica

12

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’otorrinolaringologia

14

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa d’urologia

15

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de cardiologia

18

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu

20

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de farmàcia hospitalària

10

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de medicina intensiva

15

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de medicina interna

17

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de nefrologia

11

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de pneumologia

12

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de psiquiatria

25

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic

28

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica

28

Octubre de 2018 - març de 2019

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria

45

Novembre de 2018

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària

90

Novembre de 2018

Fisioterapeuta

73

Febrer de 2019

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

387

Abril de 2019

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

85

Febrer de 2019

Infermer/infermera

1.071

Maig de 2019

Metge/metgessa d’urgències hospitalàries

51

Novembre de 2018

Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària

199

Novembre de 2018

Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica

32

Novembre de 2018

Tècnic/tècnica especialista en laboratori

140

Octubre de 2018

Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

116

Octubre de 2018

Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia

2

Octubre de 2018

Zelador/zeladora

308

Març de 2019

 

En dues de les categories (auxiliar d’infermeria i grup administratiu de la funció administrativa) ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017. En les altres categories en què hi havia una reserva de places prèvia a la darrera convocatòria d’oferta d’ocupació pública estan incloses en l’actual.

 

Auxiliar d’infermeria

253

Setembre-octubre de 2018

Grup administratiu de la funció administrativa

45

Setembre-octubre de 2018

           

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició (amb un valor del 60 %) i una posterior fase de concurs (amb un valor del 40 %). La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional (55 punts); formació, docència i recerca (40 punts), i coneixements de català (5 punts).

 

És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

En la legislatura anterior no es varen reservar les places de reposició dels anys 2012, 2013 i 2014. A més, es varen deixar de convocar els exàmens que ja estaven prevists per a l’any 2012. A més, enguany el Servei de Salut farà una reserva de 300 places, aproximadament, per cobrir aquesta taxa de reposició. Sumades a les 4.658 convocades, gairebé s’assolirà la xifra de 5.000 places d’oferta pública, a fi d’estabilitzar els llocs de feina de la xarxa sanitària pública. Aquelles mesures varen fomentar l’eventualitat laboral i varen debilitar la xarxa sanitària pública. Amb aquesta política d’estabilització de l’ocupació el Govern de les Illes Balears pretén disminuir la precarietat i recuperar els drets laborals retallats als treballadors públics, a més d’enfortir la xarxa sanitària pública.

 

Aquesta actuació respon a una política de recursos humans liderada pel Servei de Salut i a la voluntat de la Conselleria de Salut de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables, ja que actualment la temporalitat del personal del Servei de Salut és del 40 %, aproximadament.

El Servei de Salut es reuneix amb les representants de l'Associació Mallorquina d'Afectats per l'Hepatitis C (AMAHC)

Del gener a l’octubre de 2016 s’han fet 1. 284 tractaments amb els nous antivirals d’acció directa

AMAHC ha agraït el tracte que els professionals sanitaris han dispensat als pacients

 

El director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut, Nacho García, s’ha reunit avui amb les representants de l’Associació Mallorquina d’Afectats per l’Hepatitis C (AMAHC). L’objectiu de la reunió ha estat valorar el seguiment del Pla estratègic d’abordatge de l’hepatitis C i analitzar els aspectes millorables en la prevenció, sobretot a l’hora de conscienciar la població. La presidenta d’AMAHC, Maria Jesús Buades, ha traslladat l’agraïment de l’associació al Servei de Salut pel bon tracte que els professionals dels hospitals públics de les Illes Balears han dispensat als pacients. Del gener a l’octubre de 2016 s’han iniciat un total de 1.284 tractaments amb els nous antivirals d’acció directa, dels quals 1.074 ja han acabat.

imagen

L’hepatitis C és una malaltia inflamatòria del fetge causada pel virus del mateix nom. El quadre clínic pot anar des d’un patiment lleu fins a una afecció greu i permanent que pot desembocar en cirrosi o càncer de fetge.  Les possibilitats de curar l’hepatitis C poden arribar al 90 % dels casos.

El virus de l’hepatitis C es transmet pel contacte amb la sang d’una persona infectada, per una ferida sagnant o altres causes invasives. Prop del 80 % de les persones que conviuen amb el virus no tenen símptomes. El Servei de Salut participa activament en l’actualització del Pla estratègic d’abordatge de l’hepatitis C.

Avui, 18 de novembre, és el Dia Europeu de l’Ús Prudent dels Antibiòtics

El sistema sanitari públic de les Illes Balears va prescriure antibiòtics al 26% dels usuaris el 2014

Són dades preliminars de l’estudi ABPresclin, fet per professionals de l’atenció primària de Mallorca i del Servei de Salut

El sistema sanitari públic de les Illes Balears va prescriure antibiòtics al 26% dels usuaris el 2014,segons l’estudi ABPresclin, fet per professionals de l’atenció primària de Mallorca i del Servei de Salut, liderat pel doctor Javier Arranz, investigador de l’IDISPA - Grup de Malalties Infecciones de les Balears (GMISBAL). La  taxa de prescripció d’aquests fàrmacs va ser més gran en els grups d’edat de més de 60 anys —especialment els de més de 80, amb un 41,4 % de la prescripció— i en els de menys de 14 anys, amb un 30 % .

imagen

Aquest estudi analitza la prescripció d’antibiòtics en el període de 2008 a 2014 al sistema públic de salut de les Illes Balears, on —igual que en altres països de l’entorn europeu— entre el 80 % i el 90 % de les receptes d’antibiòtics procedeixen de l’àmbit extrahospitalari: de fet, un terç de les consultes ateses a l’atenció primària tracten infeccions i s’hi prescriuen antibiòtics principalment per infeccions a les vies respiratòries i al tracte urinari.

Segons els informes de sensibilitat antibiòtica emesos pel Laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases, a les Illes Balears la resistència als antibiòtics s’ha mantengut estable en els darrers anys. Tot i això, es fa un seguiment de l’augment d’alguns bacteris multirresistents (és a dir, resistents a diferents antibiòtics) en el nostre entorn.

A causa de l’exposició freqüent als medicaments antimicrobians es creen mecanismes de defensa (resistències antimicrobianes) i els antibiòtics deixen de ser eficaços. Segons el darrer Eurobaròmetre de Resistències Antibiòtiques, publicat el passat mes de juny, el 34 % dels europeus diuen que han pres antibiòtics en els darrers 12 mesos. Espanya se situa en la mitjana europea del consum d’antibiòtics, però amb tendència a l’alça. La majoria dels enquestats varen obtenir la medicació per prescripció mèdica, però el 5 % declara haver-ne pres sense recepta. L’Eurobaròmetre de Resistències Antibiòtiques estableix un preocupant desconeixement sobre l’ús correcte dels antibiòtics: menys de la meitat dels europeus (43 %) saben que els antibiòtics són ineficaços contra els virus i poc més de la meitat (56 %) saben que són ineficaços contra els refredats i la grip.

Segons dades del Centre Europeu per a la Prevenció i  el Control de les Malalties i l’Organització Mundial de la Salut, la resistència als antibiòtics representa un greu problema de salut pública arreu del món. En molts països les taxes de resistència s’han multiplicat per més de 2 en els darrers cinc anys, fet que posa en perill l’eficàcia dels antibiòtics.

Recomanacions

Davant el desconeixement respecte de l’ús correcte dels antibiòtics, els experts recomanen conscienciar la població sobre els aspectes següents:

 • Els antibiòtics són ineficaços contra els virus; per tant, no serveixen per combatre els refredats ni la grip. La majoria de les infeccions respiratòries no requereixen prendre antibiòtics.
 • L’ús d’antibiòtics propicia que els bacteris tornin resistents a aquests medicaments, per la qual cosa és important no prendre’n de manera incorrecta.
 • El diagnòstic correcte i la decisió sobre la necessitat d’administrar un antibiòtic són competència exclusiva dels metges.
 • No s’han de guardar els antibiòtics sobrants després d’un tractament. Si heu rebut més dosis de les receptades, demanau al farmacèutic com podeu desfer-vos del medicament sobrant.