Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 237 IQ planificades per avui.
  • 91 Altes hospitalització ahir.
  • 1.312 Urgències ateses ahir.
  • 12.124 Consultes externes planificades per avui.
  • 35 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 2.096 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 2.676 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang